ÚvodKto smeZloženie orgánov

Zloženie orgánov

Ing. Peter Martinka

správca nadácie - štatutárny orgán

 
SPRÁVNA RADA
Ing. Peter Dobrý

predseda správnej rady

Ing. Robert Tencer    

člen správnej rady

Mgr. Jaroslav Krupec

člen správnej rady

DOZORNÁ RADA
JUDr. Ing. Lukáš Sopko

predseda dozornej rady

Mgr. Slavomíra Vogelová

člen dozornej rady

Mgr. Katarína Nogelyová

člen dozornej rady