ÚvodKto smeHodnoty

Hodnoty

Rovnako ako skupina Veolia, ktorá si vo svojej stratégii stanovila hodnoty, ktoré tvoria piliere, na ktorých je postavená ekonomická, sociálna a environmentálna výkonnosť celej skupiny, aj správna rada Nadácie Veolia Slovensko definovala základné hodnoty, podľa ktorých sa riadi pri realizácii vlastných projektov alebo pri podpore projektov iných organizácií.

Našimi hodnotami sú:

  • ZODPOVEDNOSŤ
  • SOLIDARITA
  • REŠPEKT
  • INOVÁCIE
  • ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA