ÚvodKto smeHodnoty

Hodnoty

Rovnako ako skupina Veolia, ktorá si vo svojej stratégii stanovila hodnoty, ktoré tvoria piliere, na ktorých je postavená ekonomická, sociálna a environmentálna výkonnosť celej skupiny. Aj správna rada Nadácie Veolia Slovensko definovala základné hodnoty, podľa ktorých sa riadi pri realizácii vlastných projektov alebo pri podpore projektov iných organizácií.

Našimi hodnotami sú: ZODPOVEDNOSŤ, SOLIDARITA, REŠPEKT, INOVÁCIE, ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA.