ÚvodKto sme

Nadácia Veolia Slovensko

NV

Od svojho vzniku v roku 2006 naplňujeme náš zvolený účel a ciele:

  • podpora sociálnej pomoci rodinám a zamestnancom spoločností skupiny Veolia Energia na Slovensku
  • podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
  • podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu

Na pravidelných stretnutiach správna rada posudzuje návrhy na projekty, ktoré by mohla Nadácia Veolia Slovensko podporiť.
Za rozhodujúci prvok pri posudzovaní projektov je považovaná ich udržateľnosť a ich prínos k napĺňaniu cieľov nadácie.