ÚvodKto smeKontakty

Kontakty

Adresa:
Einsteinova 21 - Digital Park I,
851 01 Bratislava,
Slovenská republika

E-mail:
nadacia@veoliaenergia.sk

tel.: +421 906 105 201

Bankové spojenie:
IBAN: SK56 1100 0000 0026 2822 5845
IČO: 30 868 637
 
Zapísaná v Registri nadácií MV SR pod
č. 203/Na-2002/846