ÚvodKto smeZákladné údaje

Základné údaje

Názov

Nadácia Veolia Slovensko

Dátum vzniku

06. október 2006

Zakladateľ

Dalkia, a.s.

Sídlo

Einsteinova 21, Bratislava 85101

Základný kapitál

200 000 Sk

IČO

30 868 637

Orgány nadácie

- Správna rada

- Správca nadácie

- Revizor nadácie

Správna rada je najvyšší orgán nadácie.