ÚvodProgramyZamestnanecké granty

Podporujeme dobrovoľnícke aktivity našich zamestnancov

ZAMESTNANECKÉ GRANTY

Zamestnanecké granty sú podporované Nadáciou Veolia Slovensko. Ich prvý ročník bol spustený v roku 2016 pri príležitosti 10. výročia činnosti nadácie.

V roku 2016 prispela Nadácia Veolia Slovensko na realizáciu 10 projektov v celkovej výške 6 000 €. V roku 2017 sa podarilo podporiť 12 projektov vo výške viac ako 7 000 €.  V roku 2018 nadácia prispela na realizáciu 30 projektov sumou v celkovej výške 15 000 €.
 
Zamestnanecké granty pomáhajú finančne podporiť dobré veci za podmienky, že aj samotní zamestnanci skupiny Veolia Energia Slovensko budú aktívne pomáhať. Teda, že zamestnanec sa bude ako dobrovoľník vo svojom voľnom čase spolupodieľať na realizácii projektu, ktorý chce podporiť.
 
Pomôžme druhým, zlepšime svet okolo seba a Nadácia Veolia Slovensko vás v tom podporí!