ÚvodProgramyKomunitné grantyPopisy projektov FB súťaž Nadácie Veolia Slovensko

Popisy projektov FB súťaž Nadácie Veolia Slovensko

Projekt č. 1: Ochrana a podpora biodiverzity v urbánnom prostredí prostredníctvom zlepšovania hniezdnych možností Dážďovníka obyčajného (Apus apus) v Bratislave-Petržalke
Názov organizácie/meno FO: Judr. Phdr. Branislav Kadlečík

  • Popis projektu: Projekt je zameraný na podporu hniezdnych možností Dážďovníka obyčajného (Apus apus) v BA-Petržalke a zvýšenie početnosti jeho stavov v Petržalke. V súvislosti so zatepľovaním činžiakov v minulosti došlo k úbytku hniezdnych možností a tým aj redukcii početnosti jeho stavov. Hl. cieľom je výroba a inštalovanie špeciálnych búdok na hniezdenie Apus apus v činžiaku na Belinského ul.,a monitoring úspešnosti hniezdenia. Súčasťou je aj edukácia prostredníctvom informovania priamo dotknutých občanov Petržalky.

 

Projekt č. 2: Enviroučenie hrou
Názov organizácie/meno FO: ZŠ Lachova 1