ÚvodPodporujemePodporené projektyNadácia podporila on-line výučbu počas korona krízy

Nadácia podporila on-line výučbu počas korona krízy

Nadácia Veolia Slovensko zabezpečila tablety pre Spojenú školu sv. Uršule v Bratislave. Začiatkom roka sme ešte netušili, akú dôležitú úlohu zohrajú pri vzdelávaní žiakov tejto školy. S príchodom obdobia korony, kedy sa výučba detí presunula do online prostredia, sa nami darované tablety stali nenahraditeľnými učebnými pomôckami pre pedagógov a žiakov. Za krátky čas sa stretli s pozitívnou spätnou väzbou a uplatnením či už pri kvízoch prostredníctvom Kahoot, Escape rooms, či pri iných interaktívnych aktivitách.

Prinášame vám ohlasy žiakov a pedagógov:

Na hodine geografie sme mali možnosť vyskúšať si prácu s online escape room, v ktorej sme nasávali vedomosti novým, zainteresovanejším spôsobom. Okrem efektívnejšieho získavania nových poznatkov sme mali možnosť zlepšiť si logické myslenie pri rýchlom riešení a odomykaní jednotlivých zámkov, ktorých otvorenie bolo podmienkou splnenia úlohy. Ide o zábavné hodiny, na ktorých sa človek nielenže nenudí, ale si z nich aj niečo skutočne zoberie.

 

Sme radi, že máme v pedagogickom zbore učiteľov, ktorí objavujú nové vyučovacie metódy a neváhajú ich začať používať vo vyučovacom procese aj počas online štúdia. Zostali neoblomní vo svojom úsilí rozvíjať schopnosti svojich žiakov. Internetové prostredie možno neprinesie veľký pokrok v oblasti vystupovania žiakov, no rozvoj zručností bežného života nechýba – online výučba so sebou jednoducho prináša rozvoj „online skills“.

marek-levak-lMEMH5Rd30U-unsplash