ÚvodKto smeNovinkyNadácia Veolia Slovensko pomáha už 15 rokov

Nadácia Veolia Slovensko pomáha už 15 rokov

Je to neuveriteľné, ako rýchlo plynie čas. Len nedávno sme z nadácie podporili prvé projekty a tento rok si pripomenieme už jej 15. narodeniny. Počas tohto obdobia sa nám prostredníctvom nadácie v rámci celého Slovenska podarilo zrealizovať takmer 400 projektov v sume viac ako  744-tisíc eur. Spoločne sme tak podporili veľa organizácií, klubov, miest a projektov, ktoré by bez našej pomoci nevznikli.

Vyberme sa trochu do jej minulosti. Nadácia vznikla v roku 2006, keď podporila prvý projekt a odvtedy podáva svoju pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú najviac. Do roku 2015 pomáhala pod názvom Nadácia Dalkia a sústreďovala sa predovšetkým na pomoc v mestách, kde pôsobila energetická divízia Dalkie. V roku 2015 sa premenovala na Nadáciu Veolia Slovensko a svoje aktivity rozšírila aj do slovenských miest, kde pôsobí vodárenská divízia.

Pri príležitosti tohto pekného výročia sme oslovili vybrané partnerské organizácie, ktoré sme pravidelne podporovali prostredníctvom nadácie. Prinášame vám ich poďakovania za podporu a spoluprácu vrátane milých gratulácií.

Podpora mnohých projektov pre mestskú časť Dúbravka, Bratislava

„Spolupráca mestskej časti Bratislava-Dúbravka a Nadácie Veolia Slovensko funguje už niekoľko rokov. Od môjho nástupu do funkcie starostu nadácia stojí pri viacerých projektoch v Dúbravke, a čo ma teší, vždy ide o projekty s pridanou hodnotou. Spomeniem napríklad Motýliu lúku za obchodným domom Saratov, Zelenú učebňu v átriu Základnej školy Sokolíkova, podporu kultúry v mestskej časti na viacerých podujatiach, napríklad na obľúbenom Dni detí, či zaujímavé spoznávanie kotolne a jej činnosti na Dni otvorených dverí v rámci Dúbravských hodov.

Verím preto, že podpora nadácie a vzájomná spolupráca sa nekončia, ale, naopak, budú pokračovať, rozvíjať sa.“

Martin Zaťovič, starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka

dubravka

 

Deň krivých zrkadiel, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava

„Deň krivých zrkadiel, venovaný ľuďom s mentálnym postihnutím, organizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR viac ako 15 rokov, od roku 2010 aj s finančnou podporou Nadácie Veolia Slovensko.  Zo srdca ďakujeme za tých, ktorí sa vo svojom živote stretávajú s diskrimináciou a s predsudkami iných ľudí. Práve počas Dňa krivých zrkadiel má verejnosť možnosť presvedčiť sa o tom, akí v skutočnosti sú a čo dokážu. Sú iní, ale nie horší – tak znie motto Dňa krivých zrkadiel. Ďakujeme za všetko, Nadácia Veolia Slovensko!

Srdečne gratulujeme k 15. výročiu a do ďalších rokov prajeme, aby ste boli úspešnou nadáciou, ktorá bude naďalej podporovať zmysluplné projekty v oblasti kultúry, športu, ekológie a pod. Aby sme aj vďaka vám mohli žiť šťastnejší a kvalitnejší život.“

PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka ZPMP v SR

DKZ

 

Úsmev ako dar, Bratislava

Situácia rodín, ktoré sú dnes ohrozené dôsledkami pandémie, je veľmi vážna. Chudobné rodiny sa stávajú ešte chudobnejšími, z dôvodu straty príjmu im hrozí strata bývania a rozpad rodiny. Rok 2020 sa stal rokom solidarity a naozaj sme to pocítili aj my na Úsmeve. Ani našim podporovateľom neostala táto situácia ľahostajná. Aj napriek tomu, že mnohí z nich neboli v takej kondícii ako pred pandémiou, darovali nám nemalé finančné prostriedky, ale aj potraviny, lieky, drogériu, hygienické potreby, rúška, počítače a notebooky. Vďaka ich pomoci môžeme sprevádzať rodiny na lekárske ošetrenie, deti sa môžu dištančne vzdelávať, naši odborní pracovníci im poskytujú potrebné poradenstvo a psychologickú pomoc. Vďaka tejto komplexnej pomoci sme v roku 2020 zachránili 837 rodín, v ktorých je 1 505 detí, a  tak sme zabezpečili, aby rodiny zostali spolu.   

Úsmev ako dar si mimoriadne váži dlhoročné systémové partnerstvá. Jedným z nich je aj partnerstvo s Nadáciou Veolia Slovensko. Úprimne vám ďakujeme za konkrétnu a účelnú pomoc pre naše rodiny a ich deti. Spolu tak môžeme napĺňať našu víziu Aby rodina zostala spolu.“

PhDr. Mária Soboličová, PhD., manažér pre fundraising a PR, Úsmev ako dar

nahradna_usmev ako dar

 

Mestský športový klub Žiar nad Hronom

„Chcel by som sa touto cestou poďakovať za spoluprácu a finančnú podporu Mestského športového klubu Žiar nad Hronom, spol. s  r. o. (MŠK), ktorý zastrešuje 16 športových klubov.

Veolia a jej nadácia je jeden zo štyroch hlavných reklamných partnerov spoločnosti MŠK, ktorá finančne podporuje našich športovcov, a aj s vašou finančnou podporou dosahujú naši športovci popredné umiestnenia nielen v rámci kraja, Slovenska, Európy, ale dokonca aj na majstrovstvách sveta.

Spoločnosť MŠK Žiar nad Hronom si veľmi váži pomoc Veolie, ktorá sa už niekoľko rokov spolupodieľa na finančnej podpore našich športovcov, bez ktorej by sme si naše ďalšie pôsobenie v jednotlivých športových kluboch nevedeli predstaviť.

Veríme, že Veolia bude i naďalej finančne podporovať našich športovcov, a našou snahou bude robiť vždy dobré meno a  vzorne reprezentovať všetkých našich reklamných partnerov na športových súťažiach nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.“

Ján Žiak, konateľ spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol.  s  r. o.

MSK ZHA

 

Hokejový klub Brezno

„Tento rok  Nadácia Veolia Slovensko oslavuje svoje 15. narodeniny. Chceme sa aj my, zástupcovia Hokejového klubu Brezno, pripojiť ku všetkým gratulantom a vysloviť poďakovanie za významnú dlhoročnú podporu športového života v našom klube. Veolia aj jej nadácia je naším stabilným a spoľahlivým partnerom pri rozvoji mládežníckeho hokeja v Brezne. Vaša podpora nám pomáha realizovať sny mnohých mladých hokejistov, vychovávať z nich úspešných, zdravých mladých ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju nielen športu, ale aj celej spoločnosti. V mene celého Hokejového klubu Brezno vám z celého srdca ďakujeme a prajeme vám pevné zdravie a veľa chuti do ďalšej práce. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

 Marian Štulrajter, prezident HK Brezno

HK Brezno